Zuiverwonen - IBB Kondor
HomeWoningbouwZuiverwonen

Zuiverwonen

ZuiverWonen is een bijzonder woningconcept dat gebaseerd is op duurzaam en comfortabel wonen. Zo wordt er zo veel mogelijk gebruik gemaakt van biobased materialen en levert de woning doorgaans meer zonne-energie op dan een huishouden verbruikt. ZuiverWonen biedt een unieke combinatie tussen duurzaam en design.

Het concept kent allerlei bijzondere eigenschappen. Zo bestaat de woning voor een groot deel (44%) uit biobased materialen zoals hout en riet. Daarnaast is de woning voor 87% circulair en wordt het gehele dakoppervlak afgekoppeld van het riool. Het sedumdak draagt bij aan CO2- opname en houdt tevens water vast. Ook is er sprake van 80% minder drinkwaterverbruik door waterbesparende maatregelen en wekt de woning meer groene stroom op dan nodig voor Nul-op-de-meter.

IBB Kondor is verantwoordelijk voor de realisatie van de eerste ZuiverWoningen in Ter Aar en Delft.

Projecten

Alle projecten
+