icon-arrow-right

Veiligheidsprogramma WAVE

Aan veiligheid doen we binnen IBB Kondor geen concessies. We werken veilig of we werken niet. Iedereen moet zich bewust zijn van de risico’s van het vak en veilig werken moet vanzelfsprekend zijn. Aan kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen zal het niet liggen. Het gaat om alert zijn. Een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE (Wees alert, veiligheid eerst) focust zich op dit bewustzijn.

WAVE - Veiligheidsprogramma VolkerWessels

Het herkennen én erkennen van risico’s noemen wij ‘risicobewust aan het werk’. Dit betreft zowel veiligheidsrisico’s op het werk als risico’s op het gebied van welzijn en gezondheid. Al onze medewerkers zijn bekend met de regels en de kernwaarden van Wave. Om dit nog extra kracht bij te zetten, staan wij elk jaar tijdens de nationale veiligheidsdag stil bij het belang van veilig werken. Onderstaand vind je de belangrijkste regels en kernwaarden van het WAVE-veiligheidsprogramma.

 

WAVE: Wij werken veilig of wij werken niet

 

Regels: Kernwaarden:
 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Consequent: veiligheid is onderdeel van alles wat wij doen
 • Zorg voor een veilige afzetting bij de werkplek
 • Verantwoordelijk: ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Leerbereid: ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Openheid: ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Actie: ik stop onveilig werk. Zo nodig leg ik het werk stil
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Respect: ik accepteer dat ik aangesproken wordt op veiligheid
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden
 • Eerlijk: ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

 

+