icon-arrow-right
HomeOnze werkwijzeBewuste Bouwers

Bewuste Bouwers

Alle bouwplaatsen van IBB Kondor zijn aangesloten bij Bewuste Bouwers. Bewuste Bouwers is een gedragscode voor bouwplaatsen die uitdaagt tot een nieuwe standaard van werken: op een bewuste bouwplaats wordt omgevingsbewust, verzorgd, milieuvriendelijk en veilig gewerkt door vakmensen.

Bewuste Bouwers streeft naar verbetering van het imago van de bouwsector. Dat doet zij door het stimuleren en bevorderen van goede en transparante communicatie tussen bouwlocaties en de directe omgeving. Door het bevorderen van professionaliteit op grote én kleine bouwplaatsen. En door het uitwisselen van goede en praktische oplossingen tussen bouwplaatsen onderling. Hiervoor heeft de stichting Bewuste Bouwers naar Engels voorbeeld een gedragscode opgesteld. Bouwbedrijven die de gedragscode onderschrijven committeren zich aan de vijf pijlers van de code.

Bewuste  Bouwers

Onder het motto Bewuste Bouwers, beste buren! richt deze code zich op imagoverbetering en professionalisering van de bouwplaats op het gebied van bijvoorbeeld communicatie met omwonenden, veiligheid, afvalmanagement en overlast.

 

Klik hier voor meer informatie over Bewuste Bouwers

+