icon-arrow-right
HomeNieuws Inzet 3D-scan bij 50kV Leiden

Inzet 3D-scan bij 50kV Leiden

Actueel

IBB Kondor start binnenkort met de transformatie van 50kV te Leiden. In het voormalige schakel- en transformatorstation van de Stedelijke Licht Fabrieken worden 30 moderne lofts gerealiseerd waarbij het historische karakter van het pand behouden blijft. 50kV is een monumentaal pand en staat onder toezicht van monumentenzorg.

In het voorbereidingstraject van deze transformatie heeft IBB Kondor opdracht gegeven tot het uitvoeren van een 3D-scan van het bestaande gebouw om op deze wijze het huidige tekenwerk te verifiëren en aan te vullen met ontbrekende gegevens. Deze informatie is vervolgens verwerkt in een puntenwolk.

 

Het pand is in haar geschiedenis twee keer eerder in de lengte verbouwd naar het originele ontwerp van architect George Hammerpagt. Dit gebeurde in 1962 en 1965. Hierdoor is het verkrijgen van informatie voor ons extra van belang; zo wilden we onder andere meer inzicht verkrijgen in de constructie van het gebouw en de aanpassingen die in de loop van de tijd zijn gedaan om te kunnen bepalen welke aanpassingen nodig zijn voor de realisatie van de lofts.

De 3D-scan, uitgevoerd door Aveco de Bondt, heeft een aantal zaken aan het licht gebracht. Zo blijkt bijvoorbeeld de bovenbouw van het huidige pand iets gedraaid te staan op de betonkelder. Daarnaast blijkt de staalconstructie op sommige punten anders dan vanuit de basis gedacht.

Door de inzet van deze 3D-scan beschikken we over een vollediger pakket aan informatie, waardoor we ons nog beter kunnen voorbereiden op de realisatiefase. Naar verwachting start de bouw in het najaar van  2017 en neemt deze ongeveer 1 kalenderjaar in beslag.

Projecten

Alle projecten
+