icon-arrow-right
HomeNieuws Contract 244 woningen Den Haag getekend

Contract 244 woningen Den Haag getekend

Actueel

Tijdens de Provada is de DBM-overeenkomst tussen Loostad (werkmaatschappij van VolkerWessels) en de Haagse woningbouwcorporatie Staedion bekrachtigd. Bestuursvoorzitter de heer W. Krzeszewski van Staedion en de heer H. Driesen, directeur van Loostad, hebben de overeenkomst voor de realisatie van 244 sociale huurwoningen inclusief 20-jarig onderhoud ondertekend.

Ondertekening contract Tuinen van Morgenstond Loostad

In de wijk Morgenstond worden zes gebouwen met 227 woningen aan de Coevorden- en Haveltestraat gesloopt. Voor de herontwikkeling van de huidige zes complexen heeft Staedion een uitvraag gedaan. Het gaat hierbij om het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van sociale huurwoningen zonder onrendabele top. Loostad Vastgoedontwikkeling, IBB Kondor en Bouwmaatschappij Ufkes hebben in samenwerking met architect De Zwarte Hond en Mondria Advies met het plan 'De Tuinen van Morgenstond' de beste invulling gegeven aan deze opgave. In het nieuwe plan worden vijf complexen gerealiseerd met in totaal 244 sociale huurwoningen.


Geen onrendabele top
De woningen die worden gerealiseerd aan de Coevorden- en Haveltestraat worden gebouwd zonder onrendabele top. Om antwoord te geven op de uitvraag van Staedion hebben Loostad en haar partners een integrale aanpak gekozen. Voorkomen van exploitatiekosten is de basis voor dit stedenbouwkundige plan met zorgvuldige detaillering en bewuste materiaalkeuze. Complete woningen van 60 m² zijn het resultaat. Bewoners in Den Haag krijgen met dit plan toegang tot een kwalitatief hoogwaardige en betaalbare huurwoning.


Huidige bewoners
Op dit moment verhuizen de huidige bewoners met een voorrangsverklaring naar een andere passende woning. De verwachting is dat de gebouwen eind dit jaar leeg zijn. Staedion zal daarna snel starten met de sloop. De start van de bouw staat gepland voor medio 2017 en de oplevering van de eerste blokken van de nieuwbouw staat gepland voor eind 2018.


Het plan
De stedenbouwkundige hoofdopzet om terug te gaan van zes blokken van driehoog naar vijf blokken van vierhoog, is inmiddels goedgekeurd door de gemeente Den Haag. Staedion en Loostad zullen op korte termijn in overleg treden met de gemeente om te kijken of de bouwwerkzaamheden eerder kunnen worden gestart. Dit om versneld aan de grote vraag van sociale huurwoningen te kunnen voldoen.

Projecten

Alle projecten
+