Home IBB Kondor

IBB Kondor

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij IBB Kondor: als onderdeel van VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling bouwen we aan een duurzame wereld. Binnen de bouw ligt de focus steeds vaker op het gebruik van duurzame materialen, bouwmethoden en het uiteindelijke energiegebruik in de gebruiksfase.

Onze activiteiten zijn echter niet geruisloos en hebben invloed op mens, milieu en samenleving. We vinden het belangrijk om de impact van onze activiteiten inzichtelijk te maken. Dit doen we onder andere door transparant te zijn over onze CO2-emissie en de behaalde resultaten ten opzichte van onze doelstellingen. 

Reductie

IBB Kondor hanteert een CO2-reductie doelstelling van 10% per gerealiseerde € omzet in 2020 ten opzichte van het basisjaar 2014, wat neer komt op een daling van 2% per jaar. IBB Kondor zet zich in om de CO2-emissie te verlagen en neemt daarvoor in 2018 de volgende maatregelen:
• De inkoop van windenergie
• Aanpassingen aan het eigen kantoorgebouw en ketenpark
• Optimalisatie van het wagenpark, rijgedrag en vermindering van het aantal gereden kilometers
• Verhoogde bewustwording energiegebruik onder personeel

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 071-3050500.

CO2-emissie IBB Kondor

CO2-emissie Bouw en Vastgoed Nederland

CO2 -Prestatieladder

Lees meer over Bouw en Vastgoed Nederland en de CO2-Prestatieladder

Lees meer
+