projectorganisator

Doel van de functie:

IBB Kondor zoekt per direct een projectorganisator. De projectorganisator is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het projectteam door het zelfstandig uitvoeren van reguliere (zie KAM systeem) en gedelegeerde voorbereidingstaken tijdens de voorbereiding- en uitvoeringsfase van middel grote tot grote projecten.

Het begeleiden en ondersteunen van (Aankomend) Werkvoorbereiders.

kerntaken / resultaatgebieden

-       Doen van voorstellen voor bouw en uitvoeringmethodes In de prijs- contract- en/of uitvoeringsfase.

-       Maken en beheren van inkoop/voorbereidingschema’s, tekeningenschema’s, detailschema’s tekeningen/ documentenbehoefte schema’s en

        tekeningen  /documentenregistratie schema’s.

-       Maken bouwplaatsinrichting, opstellen werkbegroting; signaleren/calculeren (kopers)m+m-werk, registratie kentallen ten behoeve van nacalculatie, opstellen  

        nacalculatie.

-       Tijdige en complete inkoopvoorbereiding d.m.v. offerteaanvraag, offertevergelijk en inkoopgesprek.

-       Uitwerken en gevolg geven aan het PKP, V&G Plan Uitvoeringsfase, waaronder risico inventarisatie & evaluatie, werkplannen, keurplannen, risicoanalyse uitvoering,

        ed.

-       Uitvoeren van (eenvoudig)tekenwerk voor het project, zoals principedetaillering, bekistings- en stempelplan.

-       Bewaken conformiteit uitvoeringsstukken met voorgaande documentatie, zoals bestek, VO, DO, contractstukken, verkoopstukken, bouwvergunning, rapportages

        adviseurs, bouwwetgeving, etc.

-       Coördinatie en adequate controle / verwerking (werk)tekeningen en overige stukken van: opdrachtgever, architect, constructeur, adviseurs, overheden, brandweer,

        nutsbedrijven, waterschappen, onderaannemers, installateurs en leveranciers, nevenaannemers.

-       Signaleren van knelpunten aangaande de werkvoorbereiding.

-       Bewaken van de afspraken uit vergaderingen als de functionele kwaliteit en uitvoerbaarheid van bouwk.(principe) details.

-       Voorbereiden projectevaluatie.

Functiespecifieke competenties

Accuratesse

Communicatief vermogen

Conceptueel vermogen

Flexibiliteit

Initiatief

Onderhandelingsvaardigheid

Organisatievermogen

Probleemanalytisch vermogen

Taakgericht leiderschap

Gewenste minimale opleiding

Gewenste minimale opleiding:               HTS Bouwkunde, of naar de mening van de Directie dit niveau via werkervaring verkregen, Cursus allround werkvoorbereider,

                                                               MS Word, Excel en CAD systemen, planningsprogramma.

 Gewenste minimale ervaring:                3 jaar ervaring als werkvoorbereider en kennis van de meest courante bouwsystemen.

 Gewenste vaardigheden:                      Goede communicatieve en leidinggevende vaardigheden

                                                               BIM en LEAN kennis en vaardigheden.

Ons bedrijf

IBB Kondor bv is een vooruitstrevende ontwikkelende bouwer. Maar wel één met de beide benen op de grond. Oftewel, realistisch maar toch volop in beweging. Geen verkeerde eigenschap gezien de veelal complexe projecten die wij uitvoeren.
Als werkgever biedt IBB Kondor een inspirerende omgeving waarbinnen ruimte is voor vernieuwing, innovaties en daarmee (persoonlijke) groei. Wij zoeken immers constant naar nieuwe manieren om ons eindproduct te verbeteren op de gebieden van techniek, duurzaamheid, bouw en ontwikkeling.  

 

Onze kernwaarden:

Collegialiteit, Samenwerking, Integriteit, betrouwbaarheid en Klant- en omgevingsgericht handelen

 

Werken bij IBB Kondor is werken aan resultaat.

+