Projectleider

IBB kondor zoekt per direct een projectleider. De projectleider is verantwoordelijk voor een juiste voorbereiding, uitvoering en binnen de afspraken tijdig starten en opleveren van het (aan) hem toegewezen project(en), binnen het budget en inclusief de overeengekomen (kwaliteits-, arbeids-omstandigheden- en milieu-) documentatie.

kerntaken / resultaatgebieden

 

-       Het (na overdracht) leiden, coördineren, tijdig faciliteren (materiaal, materieel en mankracht) en sturen van deelprocessen, zoals inkoop, werkvoor-

        bereiding, uitvoering, werkenadministratie en nazorg.

-       Het onderhouden van contacten met opdrachtgever, bouwdirectie, adviseurs, overheden en nutsbedrijven.

-       Het signaleren en calculeren (kopers)meer- en minderwerk (bij geen projectorganisator in team)

-       Het formaliseren en implementeren van het overeengekomen meer- en minderwerk in het kostenbewakingprogramma.

-       Financiële bewaking project, - OA contracten, - manuren, - (meerwerk)termijnen.

-       Periodieke (financiële) rapportage aan directie/ controller

-       Voortgangsbewaking o.b.v. contractplanning en/of overall planning, Lean engineeringsplanning en Lean uitvoeringsplanning.

-       Bewaken BIM proces (indien van toepassing

-       Het doen houden en laten notuleren van alle in het PKP- plan genoemde (interne) besprekingen;

-       Toezicht op de naleving van het V&G Plan uitvoeringsfase en daarmee voor de daadwerkelijke realisatie van het Arbo-beleid op het project, in de

        ruimste zin van het woord.

-       Bewaken kwaliteitsbewaking/borging op basis van bestek en/of kwaliteitsdocumentatie/systeem en PKP

-       Coördinatie m.b.t. geschillen en juridische afwikkeling, welke zijn ontstaan tijdens de uitvoeringsfase.

-       Bewaken van de (commerciële) belangen van IBB Kondor, Volker Wessels en Opdrachtgever met als doel een hoge kwaliteit, klanttevredenheid en

        reciprociteit.

-       Uitdragen (intern en extern) van het directiebeleid van IBB Kondor.

-       Eindverantwoordelijk ten aanzien van toegewezen projecten

functiespecefieke competenties

* Besluitvaardigheid

* Coachend vermogen

* Commercialiteit

* Communicatief vermogen

* Doorzettingsvermogen

* Empathisch vermogen

* Flexibiliteit

* Initiatief

* Mensgericht leiderschap

* Onderhandelingsvaardigheid

* Ondernemerschap

* Organisatievermogen

* Probleemanalytisch vermogen

* Projectleiderschap

* Stressbestendigheid

* Taakgericht leiderschap

Gewenste minimale opleiding

HTS Bouwkunde of dit niveau via werkervaring verkregen.

VCA-VOL (binnen 3 maanden na indiensttreding)

Ons bedrijf

IBB Kondor is een vooruitstrevende ontwikkelende bouwer. Maar wel één met de beide benen op de grond. Oftewel, realistisch maar toch volop in beweging.

Geen verkeerde eigenschap gezien de veelal complexe projecten die wij uitvoeren.

Als werkgever biedt IBB Kondor een inspirerende omgeving waarbinnen ruimte is voor vernieuwing, innovatie en daarmee (persoonlijke) groei. Wij zoeken immers constant naar nieuwe manieren om ons eindproduct te verbeteren op de gebieden van techniek, duurzaamheid, bouw en ontwikkeling.

 

Onze kernwaarden:

Collegialiteit, samenwerking, integriteit, betrouwbaarheid en klant- en omgevingsgericht handelen.

+