Hoofduitvoerder

IBB Kondor zoekt per direct een Hoofduitvoerder. De Hoofduitvoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten volgens de aan hem overgedragen projectdocumenten, inclusief werkbegrotingen en tijdplanningen. Het daarbij leiding geven aan de aan hem toegewezen Uitvoerders, Aankomend Uitvoerders en Voorlieden.

kerntaken / resultaatgebieden

-       Een efficiënte inzet van arbeid (personeel), materieel en overige productiemiddelen.

-       Een efficiënte werkindeling en een adequate werkinstructie aan het personeel.

-       Het coördineren van de werkzaamheden van onderaannemers en (evt. van nevenaannemers).

-       Het tijdig (doen) afroepen van materieel en materialen.

-       Het bewaken van de voortgang van het werk .

-       Het bewaken van de uitvoering van het Projectkwaliteitsplan, inclusief keuringen en deelwerkplannen.

-       Het bewaken van de uitvoering ban het V&G plan Uitvoering, inclusief de door OA opgestelde V&G deelplannen.

-       Het naleven van bepalingen uit de ARBO wet- en regelgeving voor zover niet in het V&G plan vastgelegd, maar wel aan hem bekendgemaakt door het

        bedrijf of daartoe door de overheid aangestelde functionarissen.

-       Het naleven van CAO bepalingen.

-       Het controleren en registreren van de kwaliteit en de hoeveelheden van aangevoerd materiaal, materieel en voor het werk verrichte diensten, inclusief

         het signaleren en verwerken van afwijkingen.

-       “good housekeeping” (voldoende orde, netheid en hygiëne op de bouwplaats)

Functiespecefieke competenties

Accuratesse

Coachend vermogen

Communicatief vermogen

Flexibiliteit

Mensgericht leiderschap

Onderhandelingsvaardigheden

Organisatievermogen

Stressbestendigheid

Taakgericht leiderschap

gewenste minimale opleiding

HTS bouwkunde, of naar de mening van de Directie dit niveau via werkervaring verkregen, 

Microsoft Office (MS Word, Excel) systemen,

VCA-VOL (binnen 3 maanden na in dienst treden)

BHV/EHBO.

5 jaar als uitvoerder.

Leidinggevend vermogen en goede communicatieve eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.

 

Ons bedrijf

 

IBB Kondor is een vooruitstrevende ontwikkelende bouwer. Maar wel één met de beide benen op de grond. Oftewel, realistisch maar toch volop in beweging.

 

Geen verkeerde eigenschap gezien de veelal complexe projecten die wij uitvoeren.

 

Als werkgever biedt IBB Kondor een inspirerende omgeving waarbinnen ruimte is voor vernieuwing, innovatie en daarmee (persoonlijke) groei. Wij zoeken immers constant naar nieuwe manieren om ons eindproduct te verbeteren op de gebieden van techniek, duurzaamheid, bouw en ontwikkeling.

 

 

 

Onze kernwaarden:

 

Collegialiteit, samenwerking, integriteit, betrouwbaarheid en klant- en omgevingsgericht handelen

 

 

+