Veiligheidsprogramma WAVE

Veiligheid is één van onze kernwaarden. Daarom wil IBB Kondor een sterk signaal geven aan haar medewerkers en ketenpartners: ‘We werken veilig of we werken niet’. We willen ten allen tijden dat onze medewerkers aan het einde van een werkdag veilig thuiskomen. Om dit te bereiken is de focus op veilig werken van groot belang. Het herkennen van risico’s tijdens het werk is dan ook cruciaal. Zowel veiligheidsrisico’s op het werk als risico’s op het gebied van welzijn en gezondheid. Het herkennen én erkennen van dergelijke risico’s noemen wij ‘risicobewust aan het werk’.

WAVE - Veiligheidsprogramma VolkerWessels

Risicobewust aan het werk

Aan veilig werken doen we binnen VolkerWessels geen concessies. We werken veilig of we werken niet. Het is van belang dat iedereen zich bewust is van de risico’s van het vak en veilig werken moet vanzelfsprekend zijn. Aan kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen zal het niet liggen. Het gaat om alert zijn. Want een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!, focust zich op dit bewustzijn.

WAVE: regels en waarden

Door het hanteren van deze regels willen we ervoor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen. De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 •  Zorg voor een veilige afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden

Deze regels zijn gebaseerd op onderstaande kernwaarden: 

 • Consequent: veiligheid is onderdeel van alles wat wij doen
 • Verantwoordelijk: ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen
 • Leerbereid: ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Openheid: ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: ik stop onveilig werk. Zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: ik accepteer dat ik aangesproken wordt op veiligheid
 • Eerlijk: ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Bovenstaande regels en waarden staan aan de basis van WAVE, het veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels. WAVE: Wij werken veilig of wij werken niet!

+